Nàng Tiên Chỉ Dẫn

Tinker sẽ đồng hành cùng các anh hùng trên mọi hoạt động siêu hấp dẫn tại Kỷ Nguyên AFK. Có gì khó cứ để Tinker lo!

Tướng UR sở hữu skill tuyệt đỉnh

+ Bão Tố Cuồng Nộ: Tăng 20% bạo và 15% ST, mỗi khi HP giảm 5%, bạo tăng thêm 3%

+ Tân Tinh Hàn Băng: Tạo cho 3 địch ST bằng 310% cong, sau khi tạo ST có 35% xác suất thêm cho mục tiêu đóng băng

+ Sông Băng Cô Lập: sương hàn khi công có 40% xác suất phóng tiếp Tân Tinh Hàn Băng, nếu Vua Arthas có mặt, xác suất liên kích tăng 20%, còn nữa...

+ Sức hút Chí Mạng: Sau khi gây ST có 60% xác suất khiến mục tiêu không thể kích hoạt liên kích ở hiệp sau

+ Quất Roi Cuồng Loạn: Tạo cho địch có công cao nhất ST bằng 377% công. Có 50% xác suất kích hoạt tiếp Quất Roi Cuồng Loạn, mỗi lần hành động tối đa kích hoạt 2 lần

+ Ác Ma Bất Tử: Mỗi trận đấu sau lần đầu tử trận hồi sinh với 50% HP tối đa của bản thân, mỗi trận hồi sinh 1 lần

+ Tướng SSR - Quà đăng nhập ngày 2

+ Tật Phong: Mỗi khi địch kết thúc hành động nhận 1 tần Phong, khi Phong đạt 8 tầng, mất toàn bộ ký hiệu và nhận ngay 1 cơ hội hành động của Zyra, không thể bị xóa

+ Phấn Hoa Cấp Tốc: Kết thúc ngay hành động của bản thân, hồi 12% HP đã tổn thất, có 70% xác suất khiến 1 nhân vạt ngẫu nhiên khác phe ta có thêm 1 cơ hội hành động

+ Dây Leo Thủ Hộ: Bản thân đỡ +30%, kháng bạo kích +30%, kháng phá giáp +30%, duy trì đến trước 4 lần hành động

Game